Osint Analytics

Osint Analytics er et internasjonalt analyseselskap for stor-data basert i Norge. De leverer sin egenutviklede OSINT-løsning.

Osint Analytics

Produktet er et redskap for data-mining og analyse som gjør dem i stand til å effektivt hente inn, systematisere og analysere informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder.

Osint Analytics inngikk samarbeid med Caddiesoft for å utvide sitt eksisterende teknologiteam med våre full-stack-utviklere til å utvikle og supportere databaseverktøyet deres Tilskuddsportalen, og også deres eget nettsted.

Osint Analytics

6+ års
partnerskap med Caddiesoft

 

Stor-data
-selskap

Samarbeidsmodell

Dedikert utviklerteam

Prosjektets varighet og status

6 år, pågående

Bakgrunn

Da Osint Analytics inngikk samarbeidet med Caddiesoft i 2016, hadde de allerede en fungerende løsning som de selv hadde utviklet og startet i produksjon. Den opprinnelige forespørselen var om produktstøtte til den eksisterende versjonen av produktet, å reparere feil som dukket opp samt å utvide funksjonaliteten.

Imidlertid viste det eksisterende systemet seg å ha problemer på ytelse, på grunn av faktorer som foreldede teknologier og en overstrukturert tilnærming til utviklingsprosessen. Det var behov for en helt ny løsning som ville la OSINT tilby sine tjenester på en mer strømlinjeformet og kostnadseffektiv måte.

Etter grundig gjennomgang av det eksisterende systemet og nøye analyse av kundens forretningskrav, laget utviklerne våre et helt nytt produkt ved hjelp av avanserte verktøy og gjennomtenkte strategier.

Det erstattet deretter det eksisterende prosjektet og la grunnlaget for at OSINT kunne utvide tjenestene deres med flere løsninger.

Produkter vi har bygd

Tilskuddsportalen

En databaseportal som gjør det mulig for norske organisasjoner, lokale myndigheter og veldedige formål å finne og søke om tilskudd fra det offentlige.

Dr. Tide

Et produkt som er utviklet for å hjelpe brukere med å få tilgang til informasjon som er relevant for deres virksomhet, ved å angi spesifikke søkeparametere i nettovervåking.

Client tool

En automatisert løsning for å rense og systematisere data samlet inn av OSINT-teknologi.

Trap

Et grensesnitt som lar brukerne få tilgang til vitenskapelige artikler og litteratur på tvers av flere universitetsbibliotek ved hjelp av OSINT-teknologi.

UTFORDRINGER OG LØSNINGER

Det originale systemet var forelda og ga dårlig ytelse

De viktigste problemene som utviklerne våre støtte på med det originale systemet, var unødvendige avhengigheter i programkoden, mangel på dekkende dokumentasjon, ubrukt kode i løsningen, overflødig ressursbelastning på systemer og trusler mot sikkerheten til brukerdata.

Etter grundig systemanalyse og kartlegging av flaskehalsene ble det besluttet å løse disse problemene i to trinn.

  1. Det første trinnet var å støtte det eksisterende produktet, forbedre funksjonssettet og finne mulige løsninger innenfor begrensningene i det originale systemet, samtidig som nedetid ble holdt på et minimum.
  2. Det andre trinnet ble å utvikle et helt nytt system med optimalisert arkitektur og design, ved å bruke de nyeste teknologiene og ta hensyn til behov og krav fra forretningsmodellen.

Dette er eksempler på noen utvalgte problemer som utviklerne våre adresserte mens de jobbet med transformasjonen av systemet:

Overbelastet MongoDB

Etter å ha analysert MongoDB, oppdaget ingeniørene våre at databasen var sterkt overbelastet med store mengder foreldede brukerdata.

Løsning

  • Vi utviklet automatiserte skript som umiddelbart og løpende slettet all brukerinformasjonen som var blitt utdatert.

Langsomme spørringer

En nøye evaluering av MySQL-databasen avslørte mange langsomme spørringer i systemet. Dette var åpenbare årsaker til dårlig og langsom ytelse.

Løsning

  • Våre utviklere optimaliserte databasen ved å lage indekser basert på listen over langsomme spørringer.

Systemytelse og sikkerhet

De foreldede verktøyene som produktet hadde blitt bygd med resulterte i generell lav ytelse, mange forsinkelsesproblemer og potensielle sikkerhetsbrudd.

Løsning

  • Bruk av PHP 7.1 i stedet for 5.2-versjonen, samt Zend-rammeverket, tillot oss å øke hastigheten og forbedre sikkerheten til systemet.
  •  I tillegg innlemmet vi Elasticsearch i utviklingsprosessen for å forbedre den generelle ytelsen til søkemotoren.
Osint Analytics

Kvalitetsforbedring for Tilskuddsportalen

Den opprinnelige utformingen av det originale systemet ga også visse vanskeligheter med støtte og vedlikehold.

Et godt eksempel er den opprinnelige strukturen til klientprofilene i Tilskuddsportalen, som ble organisert som separate prosjekter på en server. Denne strukturen resulterte i lokale feil og påfølgende lang oppdateringstid (fra 3 til 4 timer).

Løsning

  • Ingeniørene våre organiserte alle profilene i ett prosjekt. Siden problemet var på arkitekturnivå, måtte det en fullstendige ombygging til. Dette reduserte oppdateringstiden betydelig fra timer til omtrent 20 sekunder.

Kvalitetsforbedring til Dr. Tide-prosjektet

Med Dr. Tide, derimot, er hver klients profil montert på den enkelte server på grunn av forretningskonseptet til produktet (premium- og tilpassbare medlemskap).

Denne organisasjonsmodellen tillot oss ikke å flytte alle profilene til en server, noe som, i likhet med for Tilskuddsportalen, drastisk økte oppdaterings- og vedlikeholdstiden. Dette måtte optimaliseres på en eller annen måte.

Løsning

  • Teamet vårt brukte Ansible-verktøyet og skrev kokebøker for det for å optimalisere og effektivisere installasjons- og vedlikeholdsprosessene.
Osint Analytics

Prosjektets teknologi-stack

Språk

PHP

Rammeverk

Yii2

Zend

Vue.js

Databeser/Servere

MS SQL

MongoDB

Redis

Elasticsearch

Infrastuktur

Docker

VÅRT TEAM

Caddiesoft betjener Osint Analytics med to av våre full-stack utviklere som jobber fra vårt utviklingssenter i Ukraina.

Vladimir Boiko

Full-stack PHP utvikler

Yaroslav Chesnokov

Full-stack PHP utvikler

Våre folk forteller

Arbeidet med prosjektene for Osint Analytics gjorde at jeg lærte nye måter å organisere arbeidsprosessen på, på en mer effektiv og strømlinjeformet måte. Jeg er oppriktig glad for at jeg er en del av Osint Analytics-teamet, som gir meg muligheten til å lære og bruke moderne teknologier og innovative

Vladimir

Full-stack PHP utvikler

Fortell oss om prosjektet ditt

La oss få vite hva prosjektet ditt handler om, så kontakter vi deg for å diskutere behov og andre detaljer.